Ses Yalıtım Ölçüm Standartları

Ses Yalıtım Ölçüm Standartları

Yapı elemanlarında ve binalardaki sesleri ölçmek için ses yalıtım ölçüm standartları ile çalışmalar yapılmaktadır.  Avrupa genelinde ses yalıtım seviyesinin ölçülmesi için ISO 140, ISO14186 VE ISO 10140 standartları yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde de Avrupa’da uygulanan ses yalıtım ölçümü standardı olan ISO kullanılmaktadır.

ISO 140 Standardı Nedir?

En yaygın olarak kullanılmakta olan ses yalıtım standardı ISO 140 olarak bulunmaktadır.  Bu yöntem ile ses ölçümü yapılırken komşu olan odaların arasında var olan ses geçişinin miktarının ölçümü yapılarak hava yolu ile yayılmakta olan gürültüye karşı yalıtım seviyesi cihazlar ile tespit edilmektedir. Aynı zamanda üst kattan gelmekte olan adım sesleri gibi katı yollu ses seviyeleri de tespit edilmekle birlikte dış cephelerden hava yolu gelen seslerde rahatlıkla tespit edilmektedir.

ISO 10140 Standardı Nedir?

Bu ses yalıtım ölçün standardı hem saha hem de laboratuar ölçümlerini kapsamaktadır. Yağmur gürültüsünün bile ölçümünü içeren bu standart 2010 yılından bu yana duvar ve zemin elamanlarının ses seviyesini de ölçebilmektedir

ISO 15186 Standardı Nedir?

Alçak frekansların ölçümü, sahada oluşan seslerin ölçümü ve laboratuar ölçümü bu standart ile yapılmaktadır. Bu standart genel olarak ölçülecek olan sesin bina duvarları gibi katı yollu yayılan sesler için kullanılmaktadır.

ISO 10052 Standardı Nedir?

Kapsamlı bir ölçüm yapılma imkanının bulunmadığı ya da hızlı öçlümün yapılması gerektiği durumlarda kullanılmaktadır.