Gürültü Kaynağında Ses Seviyeleri

Gürültü her iş kaynağında ya da iş yerinde ortak bir sorun olarak bulunmaktadır. İnsanlar açısında işitme sağlığı ve duygusunu olumsuz olarak etkiyebilecek olan ve fizyolojik, psikolojik açıdan olumsuz etki yaratan gürültünün başka olumsuz etkileri de bulunmaktadır.

Bu etkilere bakacak olursak iş yerinde çalışan insanların verimliliğinin düşmesine, performansının azalmasına ve iş ortamında sinir ve huzursuzluğun oluşmasına neden olur. Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre de meslek hastalıkları arasında en yaygın olarak bulunanı gürültü nedeni ile ortaya çıkmakta olan işitme kayıpları olarak bulunmaktadır.

Bu bağlamda batığımız zaman gürültünün çevresel faktörleri düşündüğümüz zaman yok edilmesi oldukça zor olabilmektedir. Ancak gürültünün insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek adına bir takım önlemler alınabilir. İlk olarak gürültü kaynağındaki ses seviyeleri tespit edilerek gerekli önlemler alınabilir.

Daha fazla oku “Gürültü Kaynağında Ses Seviyeleri”