Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi

2010 yılından bu yana hayatımızda bulunan çevresel gürültünün değerlendirilmesi yönetmeliğinde zaman içerisinde birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bu yönetmelik sayesinde çevresel gürültüye maruz kalan kişilerin huzurunun kaçmasının önüne geçilmektedir. Buna ek olarak, insanların yaşam alanlarındaki bedensel ve ruhsal sağlıklarının bozulmaması noktasında birtakım tedbirler alınmaktadır. Çevresel gürültüye maruz kalan kişilere dair günlük raporların belirlenmesi başta olmak üzere çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporuyla bu hususların tespit edilmesi, çevresel gürültünün hangi sonuçları ortaya çıkaracağı noktasında insanlara bilgi verilmesi gibi detayları içermektedir.

Çevresel gürültü; birçok kişinin muzdarip olduğu bir konudur. Bu noktada, 2010 yılında çıkarılan ve 2015 yılında birtakım değişiklikler yapılan çevresel gürültü değerlendirilmesi yönetmeliği ile değerlendirme raporunun sonuçları dikkate alınarak bilhassa çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insanlar üzerinde hangi olumsuz etkilere sebep olduğunun ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

Çevresel Gürültü Değerlendirilmesi Yönetmeliği Neler İçermektedir?

Çevresel gürültü kalitesinin korunması gereken bazı yerler bulunmaktadır. Bu gibi yerlerde gürültüyü azaltmaya veya önlemeye yönelik olarak hangi tedbirlerin alınacağına dair eylem planlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu planların uygulanması noktasında ilgili usul ve esaslar bu yönetmeliğe göre belirlenmektedir.

Çevresel gürültü değerlendirilmesi yönetmeliği; bilhassa nüfusun yoğun olduğu yerlerde, parklarda veya yerleşim alanlarında, okul ve hastane gibi gürültüye karşı duyarlı yerlerde insanların maruz kaldığı durumlara dair esas ve usulleri kapsamaktadır. Bunun yanı sıra, gerek bakanlığın gerekse de mahalli idarelerin alması gereken tedbirlere yer verilmektedir.