Hemen Akustik Rapor Sahibi Olun

Uzun zamandır siz değerli müşterilerimize aktardığımız bir hususu tekrar tekrar hatırlatma fayda buluyoruz. Nitekim sözün özü akustik rapor talepleriniz için doğru adreste olsanız da insanın aklında bir soru işareti kaldığını çok iyi bilmekteyiz.

Bu tip durumlarda sektörün en iyi firması olarak sizlere hizmetlerimizi en uygun fiyatlara en uygun olarak sunarız. Doğru bir tercih ettiğinizi size en iyi hizmeti en hızlı sunacak olan firma olarak bizi tercih ettiğinizde anlamanız mümkündür.

Çünkü hem hızlı hem güvenilir Uzmanlarımızla D1 sertifikalı mühendislerimizle hiç bir şekilde sorun yaşamadan bu süreci ortadan kaldıracak olan bizlere tam olarak güvenmeniz faydanıza olacaktır.

Tablo 3.1. Çeşitli bina ve mekan işlevlerine bağlı gürültüye hassasiyet/gürültülülük dereceleri

BİNA ÖLÇEĞİNDE

MEKAN ÖLÇEĞİNDE

BİNA İŞLEVİ

KAYNAK OLMASI DURUMU

ALICI OLMASI

DURUMU

MEKAN

KAYNAK OLMASI DURUMU

ALICI OLMASI DURUMU

Gürültülülük Derecesi Hassasiyet Derecesi Gürültülülük Derecesi Hassasiyet Derecesi

Konutlar

OG

I

Yatak Odaları

OG

I

Yaşam Alanları

OG

II

Mutfaklar /Banyo

OG

III

Sirkülasyon Alanları1

OG

III

Teknik Merkezler

YG

III

Gelin başka bir yere bakmadan profesyonel olarak akustik rapor sunumu ve hizmeti alacağınız doğru bir firma tercihiniz için hemen benzersiz bir hizmete sahip olun. Tek bir gerçeğe sahip olan #akustikrapor olarak bizlere bir telefon kadar uzak olduğunuzu belirtiriz. Hemen Akustik Rapor Sahibi Olun dediğimizde de işte tam olarak bundan bahsetmekteyiz. Doğruca bize ulaştığınızda yapılacak ne var ise yapılarak sizlere teslim edilir.

Akustik Rapor Neden Önemlidir ?

Akustik Rapor Neden Önemlidir ? diye sorular almaktayız. Daha farklı olarak ise neden firma olarak akustik rapor yaptırmamız gereklidir. İşte bu tip sorular sektöre yön veren akustik uzman olarka bizlere sormaktadırlar.

Bazı müşterilerimiz ise ilk başlarda itiraz etselerde yapılan açıklamalar neticesinde sürecin daha farklı olarak ele alınması neticesinde bizlere hak vermekte ve biran önce akustik raporlarını almaktadırlar.

Firmamız neden önemli olduğunu siz değerli müşterilerine kısaca açıklayacak olursa akustik rapor bir işletmenin bir noktanın ses ortamı hakkında analiz ve raporlama işlemidir denilebilmektedir. Bu yüzden diyoruz ki akustiği yapılmadan bir noktanın Bakanlıkça belirtilen kriterlere uyup uymadığını bilemeyiz.

Bu nedenle ister kamu kurumu olsun ister özel bir iştirak firması bu tip noktada mutlaka bir uzman eşliğinde akustik rapor neden önemlidir sorusuna cevap için bizleri aramaları gerekmektedir. Konu ile alakalı olarak #akustikrapor konusunu sizlere örnekler ile daha önce firmalara yaptığımız raporlamalar ile sunalım.

Ses Yalıtım Ölçüm Standartları

Ses Yalıtım Ölçüm Standartları

Yapı elemanlarında ve binalardaki sesleri ölçmek için ses yalıtım ölçüm standartları ile çalışmalar yapılmaktadır.  Avrupa genelinde ses yalıtım seviyesinin ölçülmesi için ISO 140, ISO14186 VE ISO 10140 standartları yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde de Avrupa’da uygulanan ses yalıtım ölçümü standardı olan ISO kullanılmaktadır.

ISO 140 Standardı Nedir?

En yaygın olarak kullanılmakta olan ses yalıtım standardı ISO 140 olarak bulunmaktadır.  Bu yöntem ile ses ölçümü yapılırken komşu olan odaların arasında var olan ses geçişinin miktarının ölçümü yapılarak hava yolu ile yayılmakta olan gürültüye karşı yalıtım seviyesi cihazlar ile tespit edilmektedir. Aynı zamanda üst kattan gelmekte olan adım sesleri gibi katı yollu ses seviyeleri de tespit edilmekle birlikte dış cephelerden hava yolu gelen seslerde rahatlıkla tespit edilmektedir.

ISO 10140 Standardı Nedir?

Bu ses yalıtım ölçün standardı hem saha hem de laboratuar ölçümlerini kapsamaktadır. Yağmur gürültüsünün bile ölçümünü içeren bu standart 2010 yılından bu yana duvar ve zemin elamanlarının ses seviyesini de ölçebilmektedir

ISO 15186 Standardı Nedir?

Alçak frekansların ölçümü, sahada oluşan seslerin ölçümü ve laboratuar ölçümü bu standart ile yapılmaktadır. Bu standart genel olarak ölçülecek olan sesin bina duvarları gibi katı yollu yayılan sesler için kullanılmaktadır.

ISO 10052 Standardı Nedir?

Kapsamlı bir ölçüm yapılma imkanının bulunmadığı ya da hızlı öçlümün yapılması gerektiği durumlarda kullanılmaktadır.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi

2010 yılından bu yana hayatımızda bulunan çevresel gürültünün değerlendirilmesi yönetmeliğinde zaman içerisinde birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bu yönetmelik sayesinde çevresel gürültüye maruz kalan kişilerin huzurunun kaçmasının önüne geçilmektedir. Buna ek olarak, insanların yaşam alanlarındaki bedensel ve ruhsal sağlıklarının bozulmaması noktasında birtakım tedbirler alınmaktadır. Çevresel gürültüye maruz kalan kişilere dair günlük raporların belirlenmesi başta olmak üzere çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporuyla bu hususların tespit edilmesi, çevresel gürültünün hangi sonuçları ortaya çıkaracağı noktasında insanlara bilgi verilmesi gibi detayları içermektedir.

Çevresel gürültü; birçok kişinin muzdarip olduğu bir konudur. Bu noktada, 2010 yılında çıkarılan ve 2015 yılında birtakım değişiklikler yapılan çevresel gürültü değerlendirilmesi yönetmeliği ile değerlendirme raporunun sonuçları dikkate alınarak bilhassa çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insanlar üzerinde hangi olumsuz etkilere sebep olduğunun ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

Çevresel Gürültü Değerlendirilmesi Yönetmeliği Neler İçermektedir?

Çevresel gürültü kalitesinin korunması gereken bazı yerler bulunmaktadır. Bu gibi yerlerde gürültüyü azaltmaya veya önlemeye yönelik olarak hangi tedbirlerin alınacağına dair eylem planlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu planların uygulanması noktasında ilgili usul ve esaslar bu yönetmeliğe göre belirlenmektedir.

Çevresel gürültü değerlendirilmesi yönetmeliği; bilhassa nüfusun yoğun olduğu yerlerde, parklarda veya yerleşim alanlarında, okul ve hastane gibi gürültüye karşı duyarlı yerlerde insanların maruz kaldığı durumlara dair esas ve usulleri kapsamaktadır. Bunun yanı sıra, gerek bakanlığın gerekse de mahalli idarelerin alması gereken tedbirlere yer verilmektedir.

Akustik Rapor Yönetmeliği

Akustik Rapor Yönetmeliği

Akustik rapor yönetmeliği; binaların gürültüye karşı korunması yönetmeliğiyle yakından alakalıdır. 2010 yılından bu yana hayatımızda bulunan binaların gürültüye karşı korunması yönetmeliği; binalarda yaşayan insanların gürültüden etkilenmesinin önüne geçilmesi noktasında alınması gereken tedbirlerden bahsetmektedir.

Akustik Rapor Nedir?

Çıkarılan yönetmelik kapsamında yapıların ruhsat alabilmesi için akustik rapora sahip olması gerekmektedir. Akustik raporun alınması için her şeyden önce binanın yapı elemanlarının yönetmeliğe göre asgari olarak sağlaması gereken akustik performans değerleri saptanmaktadır. Sınır değerlerinin saptanmasının ardından projedeki yapı elemanlarının sağlaması muhtemel akustik performans değerleri analiz edilmektedir. Bu noktada, analiz sonucu elde edilen değerler ile yönetmelikteki sınırlara göre olması gereken değerler kıyaslanır. Bu sayede, projenin hangi akustik sınıf değerlerini karşıladığı rapor haline getirilmektedir.

Akustik rapor yönetmeliği; bu noktada önem kazanmaktadır. Çünkü, yeni yönetmelik kapsamında yeni bina projelerinin en az C sınıfı akustik performans değerlerini karşılaması istenmektedir. Buna ek olarak, yenileme ve tadilat yapılan bina projelerinde ise yapı elemanlarının en az D sınıfı akustik performans sınırlarını karşılaması gerekli olmaktadır.

Akustik rapor; akustik rapor yönetmeliğine göre binanın gürültüye karşı korunması hakkındaki yönetmelikte belirtilen ilgili meslek gruplarından yalnızca D1- temel bina akustik sertifikasına sahip uzman tarafından hazırlanmaktadır.

31 Mayıs 2019’a kadar tasarlanan binalar için akustik rapor yeterli olmaktadır. Ancak, bu tarihten sonraki yapılar için akustik proje istenmektedir.

Akustik Raporu Kimler Hazırlayabilir?

Akustik rapor; yapı ruhsatı alınması noktasında zorunlu tutulmaktadır. Bina ve mekanların gürültülülük açısından birbirleriyle olan ilişkilerine dair analizlerin yer aldığı bir rapordur. Mekanların ses iletim yollarına ait analizlere yer verilmektedir. Bunun yanı sıra, bina projesinde hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri ölçülmektedir. Ardından, bu analizler arasında kıyaslama yapılmaktadır. Bu analizlerin sonucunda mimari ve tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları, bileşenleri ve noktasal birleşim detayları raporun içerisinde kendisine yer bulmaktadır.

Akustik rapor; 31 Mayıs 2019 tarihine kadar olan binaların ruhsat alabilmesi noktasında mimari projeyle beraber sunulması gerekli olan bir rapordur.

Kimler Akustik Rapor Düzenleyebilir?

Akustik rapor düzenlemek isteyenlerin hem uzman olması hem de sertifikalara sahip olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, eğitimlere katılmaları da şarttır. A-2 tip mühendislik akustiği, C-1 tipi bina akustiği, D-1 bina akustiği uzmanı sertifikalarından birisine sahip olan kişilerin bu raporu düzenleme hakkı bulunmaktadır. Ancak, akustik rapor konusunda en yetkili kişinin D1-bina akustiği uzmanı sertifikasına sahip olan kişi olduğunu ifade etmek gerekir.

Akustik rapor içeriğinde mimari proje hakkında genel bilgi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, mimari projenin genel tanıtımı yer almaktadır. Binanın yer aldığı çevrenin yanı sıra binanın konumu, kat sayısı, iç mekan organizasyonu yazılı olarak açıklanmak zorundadır. Aksi takdirde, binanın yapı ruhsatı alması mümkün olmaz.

Gürültünün Azalması ve Önlenmesi İle İlgili Tedbirler

İnsan sağlığı açısından olumsuz etkileri bulunan gürültünün azalması ve önlenmesi ile ilgili tedbirler alınabilmektedir. Bu tedbirlere bakacak olursak hava alanları ve endüstri sanayi gibi bölgeler yerleşim yerlerinden uzak olan yerlere kurulması sağlanılabilir.

Motorlu taşıtların gereksiz yere çaldıkları kornalar için ek tedbirler alınabilir. Kamuoyuna açık olan bölgelerde yüksek sesli müzik aletlerinin kullanılmaması ve bunun kullanımı ile alakalı idari yaptırımlar uygulanması yoluna gidilebilir.

Yerleşim bölgelerinde ve binaların iç kısmında rahatsız edici gürültülerin önüne geçilmesi için inşa edilen tüm yapılarda ses yalıtım sisteminin yapılması etkili bir çözüm sağlayabilir.

Yerleşim alanlarında radyo, televizyon ve müzik aletleri gibi ses seviyesi yüksek seviyelere çıkabilecek olan aletlerin standart seviyelerin üstüne çıkarılmaması yapılabilir. Trafikte hem trafiğin daha rahat olabilmesi hem de ses seviyesinin azalması için toplu taşıma aracına yönelim sağlanabilir.

 

Daha fazla oku “Gürültünün Azalması ve Önlenmesi İle İlgili Tedbirler”