Mimari Akustik Rapor

Günümüzde akustik rapor alınmayan yerler için ruhsat almak mümkün değildir. Bundan dolayı yapı sahiplerinin yapıları için mimari akustik rapor alması gereklidir. Mimari akustik rapor; mekanların, gürültü yönünden birbiri ile ilişkili olanların ve ses iletim yolların ait analizlerin tespit edilip, hedeflenmiş olan akustik yalıtım ve kalite sınıfı durumuna göre uygulanması gerekli olan sınır değerlerini, bu değerler için yapılmış olan analizleri gösteren teknik doküman olarak tanımlanabilmektedir.

Mimari akustik projeler ise yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanmış olan proje ve detay çizimlerini içeren, anahtar paftalarının olduğu, hesap ya da ölçüm sonuçlarının yer aldığı ve değerlendirme raporlarını içinde bulunduran proje dökümleri olarak tanımlanabilir.

Mimari Akustik Rapor Nerelerde Aranmaktadır?

Yayımlanmış olan yönetmeliğe göre mimari akustik raporun aranmakta olduğu yerler bulunmaktadır. Bu yerler şu şekilde sıralanabilir:

  • Kullanım amacı olarak kısmı ya da tamamıyla değişiklik yapılması istenilen bina ve tesisler için,
  • Esaslı bir şekilde yapılacak olan onarım ve tadilat projeleri için,
  • Kültür varlığı olarak nitelendirilen ve korunması gerekli olan tescil edilmiş olan binalarda,
  • Adalet Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Belediyeler ve bazı kamu kuruluşlarının yapmakta olduğu ya da yapması gerekli olan projelerde kendi içindeki denetim ekiplerinin yapması şartı ile aranmaktadır. Bu yerler ve yapılması gerekli olan işlemler çıkarılmış olan yönetmelikte belirtilmiş olarak bulunmaktadır.

Sonuç olarak her ne kadar farklı alanları kapsada bu tip işlerde farklı olarak alanın hangi biçimde kullanılacağı düşünüldüğünde sizlerin talepleri doğrultusunda o alanda ölçüm ve analizler yapılmaktadır. Konu sadece mimari akustik rapor olmamakla birlikte doğrudan bina akustik rapor şeklinde de olabileceğini ve firmamızın bunu da yapacağını hatırlatmak isteriz.