Gürültü Ölçümü

Akustik açıdan düzensiz bir şekilde dalgalar halinde yayılan ve birbiri ile düzenlilik açısından bakıldığı zaman düzensiz bir ilişki içinde bulunan yüksek basınca sahip, ani ve sürekli olarak oluşan karmaşık sesler topluluğuna gürültü denilmektedir. Gürültü ölçümü, insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratan bu seslerin daha düzenli hale gelebilmesi adına gereli tedbirleri almak için yapılmaktadır.

Gürültü ölçümleri sayesinde hangi ortamlarda hangi ses düzeyinin bulunması gerektiği tespit edilmektedir. Bu sayede insanların sağlığı açısından olumsuzuz sonuçlar doğurması muhtemel durumlardan kurtulmanın yolları bulunabilmektedir.

Gürültü Ölçümleri Nerede Yapılır?

Rahatsız edici seviyelere ulaşan gürültüler için gürültü ölçümü yapılmadan önce bir takım hazırlıklar yapılmaktadır. Gürültünün hangi amaç doğrultusunda oluştuğu, ne kadar süredir kalabalık ses yoğunluğunun devam ettiği, ölçüm yapacak olan cihazlarda gerekli kontrollerin yapılması, bataryaların hassa bir şekilde gözden geçirilmesi, gürültünün meydana geldiği kaynak ve gürültünün yayılım yolları hakkında gerekli kontrol ve tespitlerin yapılması gerekmektedir. Bu tespit ve kontroller yapıldıktan sonra ölçüm işlemine geçilebilmesi mümkün olmaktadır.

Gürültü ölçümü farklı alanlarda uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Örnek verecek olursak gerekli sistem ile istenilmekte maksimum olması gereken gürültü tespit edilebilmektedir. Bunun yanında karayolları, haya yolu, havalimanları, uçak yolu, demir yolu, açık alanlarda da gerekli ekipmanlar ile gürültü ölçümleri yapılmaktadır. Çıkan sonuçlara göre de gürültünün daha az seviyelere inmesi için gerekli çalışmalar uygulanmaktadır. Her defasında farklı bir düşünceniz olmadan akustik rapor olarak taleplerinizi bizlere ileterek çözüm bulabilirsiniz.