Akustik Ölçüm Rapor Nedir?

Akustik proje yapılması zorunluluğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik ile getirtilmiştir. Yapılan akustik çalışma ile rapor hazırlanılması gerekmektedir. Bu aşamada akustik rapor nedir sorusu karşımıza çıkmaktadır.

Akustik ölçüm proje raporu mimarisi tasarım aşaması sırasında projenin mükellefi olan kişi ya da akustik uzman tarafından düzenlemekte olan rapora denilmektedir. Akustik raporunun içerisine yönetmelik ve çevre şartlarına göre kullanılmadı gereken akustik malzemeler belirtilmektedir.  Hazırlanan rapor içerisinde şunların belirtilmesi gereklidir:

  • Çevrede bulunan gürültü düzeyinin seviyesi,
  • Mekanlar da doğrudan gürültüye bağlı olarak mevcut ses iletim yolları ve ses limitinin değeri,
  • Yutuculuk kriterlerinin sağlanma durumu,
  • Servis ekipmanlarına bağlı olarak oluşan iç gürültünün limit değeri, Belirlenmiş olan yapı elemanlarında ait olan özellikler,
  • Odanın mevcut hacmi ve komşu yapı elemanların da meydana gelecek olan ses limitleri,
  • Tesisat elemanları için alınacak olan gerekli önlemler bulunmaktadır.

Akustik Uygulamada Örnekler Nelerdir?

Mimari tasarımlar meydana getirilirken iç ve dış seslerin oluşturabileceği etkiler hesaplanarak daha sonrasında mimari şekil verilmektedir. Sesin ortamının içerisinde rahat bir şekilde hareket edebilmesi, belli frekanslara sahip aralıklar içinde kalmasını sağlayan akustik tasarımlar yapılabilmektedir. Aynı zamanda gürültü adını verdiğimiz ortamda istenilmeyen seslerin iç ve dış ortam ya da cephede bulunan kişileri rahatsız etmemesini sağlayacak gerekli çalışmalarda akustik projeler kapsamında uzmanlar tarafından yapılmaktadır.

Bir rapor çıkmadan evvel yapılması gerekenler arasında ne varsa ekiplerimizce gerçekleştirilip hemen akabinde süreci rapormala aşamasına gidilir. Bu aşamada akustik rapor hazırlanması sonrasında sizlerin raporu teslim edilerek süreç sonlandırılır.