Gürültü Kirliliği Nedir?

Gürültü Kirliliği Nedir?

İnsan sağlığı üzerinde olumsuz yönde etkilere yaratabilecek ve istenilmeyen aşırı sesler gürültü kirliliği nedir sorusunun cevabı olarak bulunmaktadır. Gürültü kirliliği adsını verdiğimiz oluşum genel olarak endüstriyel tesislerde ve bir takım işletmelerde oluşabilmektedir. Bunun yanında karayollarında, demir yollarında ve hava trafiğinde de meydana gelen fazla sesler gürültü kirliliği olarak nitelendirilebilir. Gürültü kirliğinin en çok oluştuğu yerler genel olarak nüfus yoğunluğunun fazla bulunduğu yerlerdir.  Bunun yanında sanayileşmenin fazla olduğu metropollerde rahatsız edicilik seviyesi fazla olan gürültüler oluşabilmektedir.

Gürültünün Ölçülmesi ve Algılanması

Ses seviyeleri için yapılmış olan hassas ölçümler ve bilimsel açıklamalar, birçok insanın genel görüşlerinden farklılık gösterebilmektedir. İnsanların yüksek sese ya da gürültüye karşı vermiş oldukları tepkiler hem ses şiddetine hem de ses perdesine bağlı olarak farklı seviyelerde olabilmektedir.  Bundan dolayı gürültü seviyesinin ölçülmesi için kullanılmakta olan elektronik ses seviye ölçme cihazları, algılanmakta olan ses yüksekliği ses frekansında olan değişimler dikkate alınarak yapılmaktadır.

Sayaçlar üzerinde bulunan frekans filtreleri, sayaç okumalarında insan kulağında bulunan hassasiyeti ve çeşitlilik gösteren seslerin göreceli olarak ses yüksekliği ile eşleştirmeyi amaçlamaktadır. Buna örnek verecek olursak A- ağırlıklı olan bir fitre, ortamda bulunan topluluğun gürültü seviyesini ölçmek için kullanılmaktadır. Bu fitre ile yapılmış olan SPL ses seviyesi ölçümleri A ağırlıklı desibel ya da d BA olarak ifade edilmektedir.

Yazan:akustikrapor / Akustik RaporGürültü / / 0 Yorum

Gürültü Kontrolü

Gürültü Kontrolü

Kişilerin gürültüden korunabilmesi için alınmakta olan önlemlere gürültü kontrolü denilmektedir. Ortamda bulunan gürültü adını vermiş olduğumuz aşırı yüksek seslerin kontrol edilebilmesi için farklı yöntemler kullanılabilmektedir. Bu yöntemlere bakacak olursak ilk olarak gürültüyü kaynağında azaltma yoluna gidilebilmektedir.

Bunun yanında gürültünün yayılma hızının azaltılabilmesi sağlanabilmektedir. Som olarak da direk gürültünün yayılmış olduğu noktada ya da kaynakta farklı önlemler alınabilir. Bu yöntemleri kullanılarak gürültü bulunan yerde daha sakin bir ortam yaratılabilir. Gürültü insan sağlığı açısından olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bundan dolayı her nerede olursa olsun gerekli önlemler alınarak daha sakin bir ortam yaratılmalıdır.

Kaynakta Gürültü Kontrol Yöntemi Nasıl Yapılabilir?

Rahatsız edici seviyede olan sesler için gürültü kontrolü yöntemi uygulanmaktadır. Gürültü kontrol yönteminin direk kaynakta azaltılması için bir takım yöntemler bulunmaktadır. İlk olarak yapılacak doğru bir planlama ve bakım ile gürültü kontrolü sağlanabilir. Bunun yanında susturucuların kullanılması da işe yarayabilecektir.

Aynı zamanda kaynağın ses yalıtıcı ve susturucu bir malzeme ile kaplanması da işe yarayabilecektir. Gürültünün az seviyelere indirilmesi için titreşim yalıtımının yapılması, titreşimi olan yüzeylerin titreşim sönümleyici malzemeler ile kaplanması, gürültünün meydana geldiği kaynağın kapalı bir şeye alınması ve kaynakta yapılacak olan tasarım değişiklikleri de işe yarayacak yöntemler arasında bulunmaktadır. Bu yöntemler kullanılarak gürültüye neden olan kaynakta azaltma sağlanması yoluna gidilmesi ve sesin ortamda daha az seviyede bulunması mümkün olabilecektir.

Yazan:akustikrapor / Gürültü / / 0 Yorum

Beyaz Gürültü Nedir?

Beyaz Gürültü Nedir?

Beyaz gürültü olarak bilinen kavram aslında herhangi bir gürültüyü ifade etmez. Tüm frekansları içerisinde barındıran ses olarak bilinmektedir. Tüm seslerin bir araya gelmesinden dolayı insanların üzerinde farklı etkiler yaratmaktadır. Beyaz gürültü; en basit haliyle, insan kulağının duyabileceği tüm gürültüleri ifade etmektedir.

Beyaz gürültü; insanların günlük hayat içerisinde çok fazla karşılaştığı bir kavramdır. Bir yandan müzik dinleyen, bir yandan birisiyle konuşan insanın beyninin tüm bu sesleri algılaması mümkün değildir. Buna ek olarak, dışarıdan gelen sokak satıcısının sesi, bebek ağlama sesi, televizyondan gelen programın sesi ve akla gelebilecek birçok sesin birleşimi beyaz gürültü olarak ifade edilebilir.

Beyaz Gürültü Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

Şelale, dalga ve rüzgar sesi; beyaz sese verilebilecek en güzel örnekler arasında bulunmaktadır. Otomobil, elektrikli süpürge ve çamaşır makinesi gibi aletlerde de beyaz sese rastlamak mümkündür. Tüm bunların yanı sıra, beyaz gürültünün kullanıldığı farklı alanlar bulunmaktadır. Anneler, bebeklerini uyutmak için beyaz sesten faydalanırlar. Bunun nedeni, bebeğin anne karnında duymuş olduğu seslerden dolayı beyaz sese alışkın olmasıdır. Amniyon sıvısından gelen ses, bağırsaklardan gelen ses ve kalp atış sesi derken bebekler daha anne karnında bu sese alışmaktadırlar. Beyaz gürültünün tüm seslere odaklanmayı imkansız hale getirmesinden dolayı bebek ister istemez uyumayı tercih etmektedir. Ancak, uzun süreler boyunca beyaz gürültüye maruz kalmak ciddi anlamda zihinsel gerilemeye sebep olmaktadır.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi

2010 yılından bu yana hayatımızda bulunan çevresel gürültünün değerlendirilmesi yönetmeliğinde zaman içerisinde birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bu yönetmelik sayesinde çevresel gürültüye maruz kalan kişilerin huzurunun kaçmasının önüne geçilmektedir. Buna ek olarak, insanların yaşam alanlarındaki bedensel ve ruhsal sağlıklarının bozulmaması noktasında birtakım tedbirler alınmaktadır. Çevresel gürültüye maruz kalan kişilere dair günlük raporların belirlenmesi başta olmak üzere çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporuyla bu hususların tespit edilmesi, çevresel gürültünün hangi sonuçları ortaya çıkaracağı noktasında insanlara bilgi verilmesi gibi detayları içermektedir.

Çevresel gürültü; birçok kişinin muzdarip olduğu bir konudur. Bu noktada, 2010 yılında çıkarılan ve 2015 yılında birtakım değişiklikler yapılan çevresel gürültü değerlendirilmesi yönetmeliği ile değerlendirme raporunun sonuçları dikkate alınarak bilhassa çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insanlar üzerinde hangi olumsuz etkilere sebep olduğunun ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

Çevresel Gürültü Değerlendirilmesi Yönetmeliği Neler İçermektedir?

Çevresel gürültü kalitesinin korunması gereken bazı yerler bulunmaktadır. Bu gibi yerlerde gürültüyü azaltmaya veya önlemeye yönelik olarak hangi tedbirlerin alınacağına dair eylem planlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu planların uygulanması noktasında ilgili usul ve esaslar bu yönetmeliğe göre belirlenmektedir.

Çevresel gürültü değerlendirilmesi yönetmeliği; bilhassa nüfusun yoğun olduğu yerlerde, parklarda veya yerleşim alanlarında, okul ve hastane gibi gürültüye karşı duyarlı yerlerde insanların maruz kaldığı durumlara dair esas ve usulleri kapsamaktadır. Bunun yanı sıra, gerek bakanlığın gerekse de mahalli idarelerin alması gereken tedbirlere yer verilmektedir.

Yazan:akustikrapor / Akustik RaporGürültü / 0 Yorum

Gürültü İznine Tabi Tesisler

Gürültü İznine Tabi Tesisler

Hayatımızda boyunca farklı ortamlarda farklı şiddetlerdeki gürültüye maruz kalabiliriz. Gürültüye maruz kaldığımız ortamlardaki bazı yerler gürültü iznine tabi tesisler olarak bulunur. Ancak bunlar sadece mekanın işleyiş şeklinde gürültü olmalı mantığı ile kendi başlarına böyle bir hakta olmazlar.

Bu izne alabilecek olan işletmeler Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında EK-1 ve EK-2içeriidne belirlenmiş olarak bulunmaktadır. Bir tesisin gürültü iznine tabi tesis olabilmesi için izin alması gerekmektedir.

Bu izni alabilmeleri için ilk olarak gerekli gürültü ölçümlerini hesaplatarak akustik rapor hazırlaması gerekmektedir. Gerekli koşullar sağlandıktan sonra gürültü kontrol izin belgesi alabileceklerdir.

Gürültü İzni Belgesi Alanlarda Gürültü Seviyesi Ne Kadardır?

Gürültü, insan üzerinde farklı olumsuz etkileri yaratabilen, istenmeyen ve maruz kalan kişilerin hoşlarına gitmeyen sesler olarak tanımlanabilmektedir.  Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi bir sesin gürültü olarak nitelendirilebilmesi için istenilmeyen bir düzeyde bulunması gereklidir.

İşletmelerde bazen bu istenilmeyen seviyelere çıkabilmektedir. İstenilmeyen seviyelere çıkma gibi bir durum söz konusu olduğu zaman bazen işletmenin içinde bulunan kişiler ve işletmenin yakınında olan kişiler rahatsız olabilmektedir. Böyle bir durumun oluşmaması için işletmelerinde gürültü izine tabi tesis olabilmesi için belge alması gereklidir.

İşletmelerin alacağı gürültü izin belgesinden sonra istedikleri kadar gürültü yapabilme gibi bir imkanları bulunmaktadır. Gerekli izin alınırken belirtilmiş olan seviyeden daha fazla çevreye zarar veren işletmeler içinde farklı yaptırımlar uygulanabilmektedir.

Gürültü Azaltım Planlamasının Şartları Nelerdir?

Karayolu, demir yolu, hava trafiği ve sanayi merkezlerinde oldukça fazla gürültü oluşabilmektedir. Buralarda gürültü azaltım planlaması yapılarak oluşan gürültü daha az seviyelere indirilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmaların gerçekleşmesi için ciddi ihaleler yapılmaktadır.

Gürültü azatlım konusu ile alakalı olarak ilk başta plan içindeki mevcut olan uyuşmazlıkların çözümünün sağlanması, durum ile ilgili ince ve geçerli stratejilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin geliştirilmesi gereklidir. Aynı zamanda bu bölgeler içinde gürültüye neden olan kaynak doğru bir şekilde analiz edilerek gerekli değerlendirme aşamaları da gerçekleştirilip gürültü oluşumunda azatlıma gidilmelidir.

Daha fazla oku “Gürültü Azaltım Planlamasının Şartları Nelerdir?”

Gürültü Kaynağında Ses Seviyeleri

Gürültü her iş kaynağında ya da iş yerinde ortak bir sorun olarak bulunmaktadır. İnsanlar açısında işitme sağlığı ve duygusunu olumsuz olarak etkiyebilecek olan ve fizyolojik, psikolojik açıdan olumsuz etki yaratan gürültünün başka olumsuz etkileri de bulunmaktadır.

Bu etkilere bakacak olursak iş yerinde çalışan insanların verimliliğinin düşmesine, performansının azalmasına ve iş ortamında sinir ve huzursuzluğun oluşmasına neden olur. Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre de meslek hastalıkları arasında en yaygın olarak bulunanı gürültü nedeni ile ortaya çıkmakta olan işitme kayıpları olarak bulunmaktadır.

Bu bağlamda batığımız zaman gürültünün çevresel faktörleri düşündüğümüz zaman yok edilmesi oldukça zor olabilmektedir. Ancak gürültünün insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek adına bir takım önlemler alınabilir. İlk olarak gürültü kaynağındaki ses seviyeleri tespit edilerek gerekli önlemler alınabilir.

Daha fazla oku “Gürültü Kaynağında Ses Seviyeleri”

Gürültünün Azalması ve Önlenmesi İle İlgili Tedbirler

İnsan sağlığı açısından olumsuz etkileri bulunan gürültünün azalması ve önlenmesi ile ilgili tedbirler alınabilmektedir. Bu tedbirlere bakacak olursak hava alanları ve endüstri sanayi gibi bölgeler yerleşim yerlerinden uzak olan yerlere kurulması sağlanılabilir.

Motorlu taşıtların gereksiz yere çaldıkları kornalar için ek tedbirler alınabilir. Kamuoyuna açık olan bölgelerde yüksek sesli müzik aletlerinin kullanılmaması ve bunun kullanımı ile alakalı idari yaptırımlar uygulanması yoluna gidilebilir.

Yerleşim bölgelerinde ve binaların iç kısmında rahatsız edici gürültülerin önüne geçilmesi için inşa edilen tüm yapılarda ses yalıtım sisteminin yapılması etkili bir çözüm sağlayabilir.

Yerleşim alanlarında radyo, televizyon ve müzik aletleri gibi ses seviyesi yüksek seviyelere çıkabilecek olan aletlerin standart seviyelerin üstüne çıkarılmaması yapılabilir. Trafikte hem trafiğin daha rahat olabilmesi hem de ses seviyesinin azalması için toplu taşıma aracına yönelim sağlanabilir.

 

Daha fazla oku “Gürültünün Azalması ve Önlenmesi İle İlgili Tedbirler”