Hemen Akustik Rapor Sahibi Olun

Uzun zamandır siz değerli müşterilerimize aktardığımız bir hususu tekrar tekrar hatırlatma fayda buluyoruz. Nitekim sözün özü akustik rapor talepleriniz için doğru adreste olsanız da insanın aklında bir soru işareti kaldığını çok iyi bilmekteyiz.

Bu tip durumlarda sektörün en iyi firması olarak sizlere hizmetlerimizi en uygun fiyatlara en uygun olarak sunarız. Doğru bir tercih ettiğinizi size en iyi hizmeti en hızlı sunacak olan firma olarak bizi tercih ettiğinizde anlamanız mümkündür.

Çünkü hem hızlı hem güvenilir Uzmanlarımızla D1 sertifikalı mühendislerimizle hiç bir şekilde sorun yaşamadan bu süreci ortadan kaldıracak olan bizlere tam olarak güvenmeniz faydanıza olacaktır.

Tablo 3.1. Çeşitli bina ve mekan işlevlerine bağlı gürültüye hassasiyet/gürültülülük dereceleri

BİNA ÖLÇEĞİNDE

MEKAN ÖLÇEĞİNDE

BİNA İŞLEVİ

KAYNAK OLMASI DURUMU

ALICI OLMASI

DURUMU

MEKAN

KAYNAK OLMASI DURUMU

ALICI OLMASI DURUMU

Gürültülülük Derecesi Hassasiyet Derecesi Gürültülülük Derecesi Hassasiyet Derecesi

Konutlar

OG

I

Yatak Odaları

OG

I

Yaşam Alanları

OG

II

Mutfaklar /Banyo

OG

III

Sirkülasyon Alanları1

OG

III

Teknik Merkezler

YG

III

Gelin başka bir yere bakmadan profesyonel olarak akustik rapor sunumu ve hizmeti alacağınız doğru bir firma tercihiniz için hemen benzersiz bir hizmete sahip olun. Tek bir gerçeğe sahip olan #akustikrapor olarak bizlere bir telefon kadar uzak olduğunuzu belirtiriz. Hemen Akustik Rapor Sahibi Olun dediğimizde de işte tam olarak bundan bahsetmekteyiz. Doğruca bize ulaştığınızda yapılacak ne var ise yapılarak sizlere teslim edilir.

Akustik Rapor Neden Önemlidir ?

Akustik Rapor Neden Önemlidir ? diye sorular almaktayız. Daha farklı olarak ise neden firma olarak akustik rapor yaptırmamız gereklidir. İşte bu tip sorular sektöre yön veren akustik uzman olarka bizlere sormaktadırlar.

Bazı müşterilerimiz ise ilk başlarda itiraz etselerde yapılan açıklamalar neticesinde sürecin daha farklı olarak ele alınması neticesinde bizlere hak vermekte ve biran önce akustik raporlarını almaktadırlar.

Firmamız neden önemli olduğunu siz değerli müşterilerine kısaca açıklayacak olursa akustik rapor bir işletmenin bir noktanın ses ortamı hakkında analiz ve raporlama işlemidir denilebilmektedir. Bu yüzden diyoruz ki akustiği yapılmadan bir noktanın Bakanlıkça belirtilen kriterlere uyup uymadığını bilemeyiz.

Bu nedenle ister kamu kurumu olsun ister özel bir iştirak firması bu tip noktada mutlaka bir uzman eşliğinde akustik rapor neden önemlidir sorusuna cevap için bizleri aramaları gerekmektedir. Konu ile alakalı olarak #akustikrapor konusunu sizlere örnekler ile daha önce firmalara yaptığımız raporlamalar ile sunalım.

Akustik Proje Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Binalar proje aşamasındayken, ses yalıtımı ve izolasyon gibi konularda yapılan bütün detaylı çizimleri gösteren teknik doküman ile akustik proje nedir sorusunun cevabını vermektedir.

Akustik projeler binanın tüm bölümlerinde kapsamlı bir şekilde uygulanacak olan ölçümleri ve sonuçları değerlendiren raporları içermektedir. Akustik projeler ile ilgili bir diğer merak edilen soru akustik projeler nasıl hazırlanır sorusu olmaktadır. Akustik projeler, bina akustik uzmanlığı sertifikası olan kişiler tarafından profesyonel bir şekilde hazırlanmaktadır. İlk olarak akustik çalışmasını yapacak olan uzman kişi,

Yapım aşamasında tüm kullanılacak olan malzemeleri ve yalıtım değerlerini incelemektedir. Kullanılması gereken en uygun malzemeleri belirleyerek binanın inşattı sırasında nasıl ve nerede kullanılacağını gösterir.  En son aşamada gerekli kontrolü yaparak kendisine ait olan kısımdaki işleri tamamlamış olur.

Akustik Proje Zorunluluğu Var mıdır?

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Bu yönetmelik doğrultusunda yapılacak olan tüm binalarda ses kirliğini önleyici tedbirlerin alınması gerekliliği ve malzemelerin kullanılması öngörülmektedir.  Bu yönetmeliğin çıkarılma amacına baktığımız zaman gürültünün inan hayatını olumsuz etkileyen yönlerinin ortadan kaldırtmasının amaç edinildiğini söyleyebiliriz.  Yönetmeliğin kapsamına toplum yaşam alanlarında bulunan, büyük ölçekte ve çok işleve sahip olan yapılar dahil edilmiştir.  Bunların yanında aynı zamanda sahip olduğunuz mekanlarında tadilat gibi bir drumu söz konusuysa akustik açıdan düzenlemesini yaptırmanız gerekiyor.

Akustik proje Hangi Yapıları Kapsar?

Amaç olarak binalarda, tesislerde ve işletmelerde oluşan gürültü kirliliğini ve ortaya çıkan bu kirliliğin olumsuz etkilerini en aza indirmeyi sağlanarak iyi işitme ve algılamanın sağlanması için yapılan akustik projeler, günümüzdeki önemli düzenlemeler arasında yer edinmiş durumdadır. Binalarda, yapılarda ve tesislerde dışarıdan içeriye gelen ya da direk olarak içeride oluşan gürültüler, kişiler için olukça rahatsız edici olmaktadır. Bu rahatsızlığın ortadan kalkması için özellikle mekan sahiplerinin bir takım yaptıracağı çalışmalar ile oluşan bu kirliği ortadan kaldırtabilmesi mümkün olmaktadır. Bunun için yapılan araştırmalarda genel olarak akustik proje hangi yapıları kapsar şeklinde olmaktadır.

Hangi Yapılarda Akustik Projeler Yapılabilir?

Büyük ve kalabalık ortamlarda oluşabilecek ses kirliliğin ortadan kalkabilmesi için yapılan çalışmalara akustik proje adı verilmektedir. İşletme sahipleri de kendi yerlerine yaptırabilmek için akustik proje hangi yapıları kapsar sorusunu merak etmektedir. Akustik projenin yapılabileceği yapıları şu şekilde sıralayabilmemiz mümkündür:

  • İnşaatın alanı toplamda 2000 metrekareyi geçen ve ikiden fazla katı olan konut dışında bulunan yapılara,
  • Bodrum katı ve çatı katı haricinde toplamda yediden fazla katı olan konutlara,
  • Dinlenme salonu, konser salonu ve stadyum gibi özel akustik tasarımı bulunan binalara,
  • A ve B sınıfında bulunan ve akustik performans hedefler için akustik projelerin yapılması uygun olarak bulunmaktadır. Bu özellikte yapılarınız varsa akustik proje yaptırabilirsiniz.

 

Ses Yalıtım Ölçüm Standartları

Ses Yalıtım Ölçüm Standartları

Yapı elemanlarında ve binalardaki sesleri ölçmek için ses yalıtım ölçüm standartları ile çalışmalar yapılmaktadır.  Avrupa genelinde ses yalıtım seviyesinin ölçülmesi için ISO 140, ISO14186 VE ISO 10140 standartları yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde de Avrupa’da uygulanan ses yalıtım ölçümü standardı olan ISO kullanılmaktadır.

ISO 140 Standardı Nedir?

En yaygın olarak kullanılmakta olan ses yalıtım standardı ISO 140 olarak bulunmaktadır.  Bu yöntem ile ses ölçümü yapılırken komşu olan odaların arasında var olan ses geçişinin miktarının ölçümü yapılarak hava yolu ile yayılmakta olan gürültüye karşı yalıtım seviyesi cihazlar ile tespit edilmektedir. Aynı zamanda üst kattan gelmekte olan adım sesleri gibi katı yollu ses seviyeleri de tespit edilmekle birlikte dış cephelerden hava yolu gelen seslerde rahatlıkla tespit edilmektedir.

ISO 10140 Standardı Nedir?

Bu ses yalıtım ölçün standardı hem saha hem de laboratuar ölçümlerini kapsamaktadır. Yağmur gürültüsünün bile ölçümünü içeren bu standart 2010 yılından bu yana duvar ve zemin elamanlarının ses seviyesini de ölçebilmektedir

ISO 15186 Standardı Nedir?

Alçak frekansların ölçümü, sahada oluşan seslerin ölçümü ve laboratuar ölçümü bu standart ile yapılmaktadır. Bu standart genel olarak ölçülecek olan sesin bina duvarları gibi katı yollu yayılan sesler için kullanılmaktadır.

ISO 10052 Standardı Nedir?

Kapsamlı bir ölçüm yapılma imkanının bulunmadığı ya da hızlı öçlümün yapılması gerektiği durumlarda kullanılmaktadır.

Gürültü Kirliliği Nedir?

Gürültü Kirliliği Nedir?

İnsan sağlığı üzerinde olumsuz yönde etkilere yaratabilecek ve istenilmeyen aşırı sesler gürültü kirliliği nedir sorusunun cevabı olarak bulunmaktadır. Gürültü kirliliği adsını verdiğimiz oluşum genel olarak endüstriyel tesislerde ve bir takım işletmelerde oluşabilmektedir. Bunun yanında karayollarında, demir yollarında ve hava trafiğinde de meydana gelen fazla sesler gürültü kirliliği olarak nitelendirilebilir. Gürültü kirliğinin en çok oluştuğu yerler genel olarak nüfus yoğunluğunun fazla bulunduğu yerlerdir.  Bunun yanında sanayileşmenin fazla olduğu metropollerde rahatsız edicilik seviyesi fazla olan gürültüler oluşabilmektedir.

Gürültünün Ölçülmesi ve Algılanması

Ses seviyeleri için yapılmış olan hassas ölçümler ve bilimsel açıklamalar, birçok insanın genel görüşlerinden farklılık gösterebilmektedir. İnsanların yüksek sese ya da gürültüye karşı vermiş oldukları tepkiler hem ses şiddetine hem de ses perdesine bağlı olarak farklı seviyelerde olabilmektedir.  Bundan dolayı gürültü seviyesinin ölçülmesi için kullanılmakta olan elektronik ses seviye ölçme cihazları, algılanmakta olan ses yüksekliği ses frekansında olan değişimler dikkate alınarak yapılmaktadır.

Sayaçlar üzerinde bulunan frekans filtreleri, sayaç okumalarında insan kulağında bulunan hassasiyeti ve çeşitlilik gösteren seslerin göreceli olarak ses yüksekliği ile eşleştirmeyi amaçlamaktadır. Buna örnek verecek olursak A- ağırlıklı olan bir fitre, ortamda bulunan topluluğun gürültü seviyesini ölçmek için kullanılmaktadır. Bu fitre ile yapılmış olan SPL ses seviyesi ölçümleri A ağırlıklı desibel ya da d BA olarak ifade edilmektedir.

Yazan:akustikrapor / Akustik RaporGürültü / / 0 Yorum

Gürültü Kontrolü

Gürültü Kontrolü

Kişilerin gürültüden korunabilmesi için alınmakta olan önlemlere gürültü kontrolü denilmektedir. Ortamda bulunan gürültü adını vermiş olduğumuz aşırı yüksek seslerin kontrol edilebilmesi için farklı yöntemler kullanılabilmektedir. Bu yöntemlere bakacak olursak ilk olarak gürültüyü kaynağında azaltma yoluna gidilebilmektedir.

Bunun yanında gürültünün yayılma hızının azaltılabilmesi sağlanabilmektedir. Som olarak da direk gürültünün yayılmış olduğu noktada ya da kaynakta farklı önlemler alınabilir. Bu yöntemleri kullanılarak gürültü bulunan yerde daha sakin bir ortam yaratılabilir. Gürültü insan sağlığı açısından olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bundan dolayı her nerede olursa olsun gerekli önlemler alınarak daha sakin bir ortam yaratılmalıdır.

Kaynakta Gürültü Kontrol Yöntemi Nasıl Yapılabilir?

Rahatsız edici seviyede olan sesler için gürültü kontrolü yöntemi uygulanmaktadır. Gürültü kontrol yönteminin direk kaynakta azaltılması için bir takım yöntemler bulunmaktadır. İlk olarak yapılacak doğru bir planlama ve bakım ile gürültü kontrolü sağlanabilir. Bunun yanında susturucuların kullanılması da işe yarayabilecektir.

Aynı zamanda kaynağın ses yalıtıcı ve susturucu bir malzeme ile kaplanması da işe yarayabilecektir. Gürültünün az seviyelere indirilmesi için titreşim yalıtımının yapılması, titreşimi olan yüzeylerin titreşim sönümleyici malzemeler ile kaplanması, gürültünün meydana geldiği kaynağın kapalı bir şeye alınması ve kaynakta yapılacak olan tasarım değişiklikleri de işe yarayacak yöntemler arasında bulunmaktadır. Bu yöntemler kullanılarak gürültüye neden olan kaynakta azaltma sağlanması yoluna gidilmesi ve sesin ortamda daha az seviyede bulunması mümkün olabilecektir.

Akustik Ses Yalıtımı Nedir?

Akustik Ses Yalıtımı Nedir?

Akustik düzenleme ihtiyacı olan mekanlarda sıklıkla akustik ses yalıtımı uygulanmaktadır. Akustik ses yalıtımının uygulanmasında kullanılan birtakım malzemeler yer almaktadır. Akustik sünger olarak bilinen bu malzeme; sesin hapsedilmesi başta olmak üzere ses dengesinin düzenlenmesi gibi fonksiyonlara sahiptir. Buna ek olarak, müşterinin taleplerine göre farklı renklerde üretilerek bulundukları mekana istenilen dekoratif şıklığı katarlar.

Akustik Ses Yalıtımı Nasıl Yapılır?

Akustik ses yalıtımı sayesinde ortamdaki seslerin daha iyi anlaşılması mümkün olmaktadır. Bunun yanı sıra, parazit başta olmak üzere rahatsız edici seslerin yok edilmesi noktasında gerekli bir uygulamadır. Bilhassa son yıllarda yeni inşaatlarda ve eski yaşam alanlarında daha sağlıklı bir ortam yaratmak adına akustik ses yalıtımından faydalanılmaktadır. Bunun yanı sıra, bu tip yerleşim yerlerinde akustik ses yalıtımının yapılmasının zorunlu olduğunu söylemek gerekir.

Akustik ses yalıtımı; ses seviyesinin belirli bir düzeyin üzerine çıktığı ve seslerin anlaşılamadığı durumlar için oldukça gereklidir. Bu işi yapmak için deneyimli ve profesyonel bir firmadan yardım almak gerekir. Bu tür firmalar tarafından kullanılan akustik süngerlerin farklı uygulama alanları yer almaktadır. Bilhassa evlerde akustik süngerin mecburi olduğu bilinmektedir. Ancak, akustik süngerin uygulama alanları ve şekilleri bulunmaktadır. Duvar, tavan ve zemin için yapılacak olan ses yalıtımı işlemlerinde bu alanlara en uygun akustik sünger tercih edilmelidir. Sonuç olarak, bu yöntem ile ortamdaki gürültüden tam anlamıyla kurtulmak mümkün olur.

Yazan:akustikrapor / Gürültü / / 0 Yorum

Beyaz Gürültü Nedir?

Beyaz Gürültü Nedir?

Beyaz gürültü olarak bilinen kavram aslında herhangi bir gürültüyü ifade etmez. Tüm frekansları içerisinde barındıran ses olarak bilinmektedir. Tüm seslerin bir araya gelmesinden dolayı insanların üzerinde farklı etkiler yaratmaktadır. Beyaz gürültü; en basit haliyle, insan kulağının duyabileceği tüm gürültüleri ifade etmektedir.

Beyaz gürültü; insanların günlük hayat içerisinde çok fazla karşılaştığı bir kavramdır. Bir yandan müzik dinleyen, bir yandan birisiyle konuşan insanın beyninin tüm bu sesleri algılaması mümkün değildir. Buna ek olarak, dışarıdan gelen sokak satıcısının sesi, bebek ağlama sesi, televizyondan gelen programın sesi ve akla gelebilecek birçok sesin birleşimi beyaz gürültü olarak ifade edilebilir.

Beyaz Gürültü Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

Şelale, dalga ve rüzgar sesi; beyaz sese verilebilecek en güzel örnekler arasında bulunmaktadır. Otomobil, elektrikli süpürge ve çamaşır makinesi gibi aletlerde de beyaz sese rastlamak mümkündür. Tüm bunların yanı sıra, beyaz gürültünün kullanıldığı farklı alanlar bulunmaktadır. Anneler, bebeklerini uyutmak için beyaz sesten faydalanırlar. Bunun nedeni, bebeğin anne karnında duymuş olduğu seslerden dolayı beyaz sese alışkın olmasıdır. Amniyon sıvısından gelen ses, bağırsaklardan gelen ses ve kalp atış sesi derken bebekler daha anne karnında bu sese alışmaktadırlar. Beyaz gürültünün tüm seslere odaklanmayı imkansız hale getirmesinden dolayı bebek ister istemez uyumayı tercih etmektedir. Ancak, uzun süreler boyunca beyaz gürültüye maruz kalmak ciddi anlamda zihinsel gerilemeye sebep olmaktadır.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi

2010 yılından bu yana hayatımızda bulunan çevresel gürültünün değerlendirilmesi yönetmeliğinde zaman içerisinde birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bu yönetmelik sayesinde çevresel gürültüye maruz kalan kişilerin huzurunun kaçmasının önüne geçilmektedir. Buna ek olarak, insanların yaşam alanlarındaki bedensel ve ruhsal sağlıklarının bozulmaması noktasında birtakım tedbirler alınmaktadır. Çevresel gürültüye maruz kalan kişilere dair günlük raporların belirlenmesi başta olmak üzere çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporuyla bu hususların tespit edilmesi, çevresel gürültünün hangi sonuçları ortaya çıkaracağı noktasında insanlara bilgi verilmesi gibi detayları içermektedir.

Çevresel gürültü; birçok kişinin muzdarip olduğu bir konudur. Bu noktada, 2010 yılında çıkarılan ve 2015 yılında birtakım değişiklikler yapılan çevresel gürültü değerlendirilmesi yönetmeliği ile değerlendirme raporunun sonuçları dikkate alınarak bilhassa çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insanlar üzerinde hangi olumsuz etkilere sebep olduğunun ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

Çevresel Gürültü Değerlendirilmesi Yönetmeliği Neler İçermektedir?

Çevresel gürültü kalitesinin korunması gereken bazı yerler bulunmaktadır. Bu gibi yerlerde gürültüyü azaltmaya veya önlemeye yönelik olarak hangi tedbirlerin alınacağına dair eylem planlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu planların uygulanması noktasında ilgili usul ve esaslar bu yönetmeliğe göre belirlenmektedir.

Çevresel gürültü değerlendirilmesi yönetmeliği; bilhassa nüfusun yoğun olduğu yerlerde, parklarda veya yerleşim alanlarında, okul ve hastane gibi gürültüye karşı duyarlı yerlerde insanların maruz kaldığı durumlara dair esas ve usulleri kapsamaktadır. Bunun yanı sıra, gerek bakanlığın gerekse de mahalli idarelerin alması gereken tedbirlere yer verilmektedir.