Akustik Raporu Kimler Hazırlayabilir?

Akustik Raporu Kimler Hazırlayabilir?

Akustik rapor; yapı ruhsatı alınması noktasında zorunlu tutulmaktadır. Bina ve mekanların gürültülülük açısından birbirleriyle olan ilişkilerine dair analizlerin yer aldığı bir rapordur. Mekanların ses iletim yollarına ait analizlere yer verilmektedir. Bunun yanı sıra, bina projesinde hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri ölçülmektedir. Ardından, bu analizler arasında kıyaslama yapılmaktadır. Bu analizlerin sonucunda mimari ve tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları, bileşenleri ve noktasal birleşim detayları raporun içerisinde kendisine yer bulmaktadır.

Akustik rapor; 31 Mayıs 2019 tarihine kadar olan binaların ruhsat alabilmesi noktasında mimari projeyle beraber sunulması gerekli olan bir rapordur.

Kimler Akustik Rapor Düzenleyebilir?

Akustik rapor düzenlemek isteyenlerin hem uzman olması hem de sertifikalara sahip olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, eğitimlere katılmaları da şarttır. A-2 tip mühendislik akustiği, C-1 tipi bina akustiği, D-1 bina akustiği uzmanı sertifikalarından birisine sahip olan kişilerin bu raporu düzenleme hakkı bulunmaktadır. Ancak, akustik rapor konusunda en yetkili kişinin D1-bina akustiği uzmanı sertifikasına sahip olan kişi olduğunu ifade etmek gerekir.

Akustik rapor içeriğinde mimari proje hakkında genel bilgi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, mimari projenin genel tanıtımı yer almaktadır. Binanın yer aldığı çevrenin yanı sıra binanın konumu, kat sayısı, iç mekan organizasyonu yazılı olarak açıklanmak zorundadır. Aksi takdirde, binanın yapı ruhsatı alması mümkün olmaz.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir