Akustik Rapor Yönetmeliği

Akustik Rapor Yönetmeliği

Akustik rapor yönetmeliği; binaların gürültüye karşı korunması yönetmeliğiyle yakından alakalıdır. 2010 yılından bu yana hayatımızda bulunan binaların gürültüye karşı korunması yönetmeliği; binalarda yaşayan insanların gürültüden etkilenmesinin önüne geçilmesi noktasında alınması gereken tedbirlerden bahsetmektedir.

Akustik Rapor Nedir?

Çıkarılan yönetmelik kapsamında yapıların ruhsat alabilmesi için akustik rapora sahip olması gerekmektedir. Akustik raporun alınması için her şeyden önce binanın yapı elemanlarının yönetmeliğe göre asgari olarak sağlaması gereken akustik performans değerleri saptanmaktadır. Sınır değerlerinin saptanmasının ardından projedeki yapı elemanlarının sağlaması muhtemel akustik performans değerleri analiz edilmektedir. Bu noktada, analiz sonucu elde edilen değerler ile yönetmelikteki sınırlara göre olması gereken değerler kıyaslanır. Bu sayede, projenin hangi akustik sınıf değerlerini karşıladığı rapor haline getirilmektedir.

Akustik rapor yönetmeliği; bu noktada önem kazanmaktadır. Çünkü, yeni yönetmelik kapsamında yeni bina projelerinin en az C sınıfı akustik performans değerlerini karşılaması istenmektedir. Buna ek olarak, yenileme ve tadilat yapılan bina projelerinde ise yapı elemanlarının en az D sınıfı akustik performans sınırlarını karşılaması gerekli olmaktadır.

Akustik rapor; akustik rapor yönetmeliğine göre binanın gürültüye karşı korunması hakkındaki yönetmelikte belirtilen ilgili meslek gruplarından yalnızca D1- temel bina akustik sertifikasına sahip uzman tarafından hazırlanmaktadır.

31 Mayıs 2019’a kadar tasarlanan binalar için akustik rapor yeterli olmaktadır. Ancak, bu tarihten sonraki yapılar için akustik proje istenmektedir.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir